Επικοινωνία

Γαλανάκος Παναγιώτης

Έκθεση

Στεφάνου Βυζαντίου 25-27

Τηλέφωνο/Φαξ:215 5200149

Κάτω Πατήσια, ΤΚ 111 44

-----

Εργαστήριο

Αριστείδου Οικονόμου 29-31

Κάτω Πατήσια, ΤΚ 104 45

Τηλέφωνο/Φαξ: 210 8313545

-----

email: info@galantdesign.gr

Κινητό:697 3532302